Kritiek op gemeente Rotterdam om Feyenoord City

Kritiek op gemeente Rotterdam om Feyenoord City

De Rekenkamer van Rotterdam plaatst in een kritisch rapport vraagtekens bij de miljoenen die de stad Rotterdam wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion. Het volledige persbericht dat vanmiddag naar buiten kwam is hieronder te lezen.

Publiek belang aandeelhouderschap gemeente in nieuw stadion onvoldoende
Voor het beoogde aandeelhouderschap van de gemeente van € 40 mln. in het nieuwe stadion is onvoldoende onderbouwing aanwezig. In de besluitvorming over Feyenoord City stond het maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar er is geen duidelijke onderbouwing van het publiek belang van aandeelhouderschap in het stadion gegeven.

De hiervoor benodigde zelfstandige besluitvorming heeft niet plaatsgevonden en hierdoor zijn geen alternatieven afgewogen. Verder constateert de rekenkamer een risico dat de gemeente door toenemende druk op Feyenoord City meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt past bij haar rol en gemaakte afspraken. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in de tussenrapportage ‘aandeel zonder belang, onderzoek naar financiële bijdrage gemeente in Feyenoord City’ die vandaag als brief naar de gemeenteraad is verzonden.

Publiek belang
De gemeenteraad heeft in mei 2017 ingestemd met de gemeentelijke medewerking aan Feyenoord City onder de gestelde voorwaarden van de position paper. Onderdeel van de gemeentelijke medewerking is een aandeel van maximaal € 40 mln. in het eigen vermogen van het nieuwe stadion. Aandeelhouderschap in een private partij is alleen mogelijk als er een publiek belang is voor de gemeente. Dit is een maatschappelijk belang dat zonder overheidsingrijpen niet tot stand komt, omdat de markt hier niet zelf toe in staat is. De gemeenteraad dient betrokken te zijn bij de besluitvorming over het publiek belang van aandeelhouderschap. Bij Feyenoord City heeft de besluitvorming zich echter geconcentreerd op het maatschappelijk belang van deelname aan de gehele gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft niet duidelijk gemaakt wat het publiek belang is dat aandeelhouderschap in het stadion noodzakelijk maakt en of daarvoor alternatieven zijn.

Rol gemeente in project
Voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente met de betrokken private partijen (de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion Feijenoord) een goede structuur met afspraken, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Ook de interne projectstructuur binnen de gemeente heeft een logische opzet met voldoende aandacht voor risicobeheersing. Wel constateert de rekenkamer dat de samenwerking dermate hecht is dat het risico ontstaat dat de gemeente meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt bij haar publiekrechtelijke en adviesrol past. De recente financiële ondersteuning van de Stichting gebiedsontwikkeling is hier een illustratie van.

informatievoorziening aan de raad
Om de raad te ondersteunen bij hun oordeel of aan de voorwaarden van de position paper wordt voldaan, vindt een externe toetsing plaats. Hierin wordt ook de onderbouwing van de business case van Stadion Feijenoord getoetst. De insteek van de toetsing biedt in opzet een goede basis voor besluitvorming door de gemeenteraad.

De rekenkamer is kritisch over de wijze waarop de risico’s in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de raad worden gepresenteerd. De gebruikte methode maakt de daadwerkelijke hoogte van risico’s niet duidelijk en ook zijn de ontwikkelingen van risico’s niet goed te volgen.

De rekenkamer beveelt onder meer aan alsnog helder te definiëren welk publiek belang de gemeente zou moeten dienen met deelname in het stadion en vast te houden aan de vooraf bepaalde wijze van gemeentelijke betrokkenheid bij het project. Ook vindt de rekenkamer garanties voor toegang tot alle informatie voor de externe toets van belang.

Klik hier om het complete document te lezen

Reactie college
Het college laat weten in gesprek met de NOS het niet eens te zijn met de uitkomst. "Het publieke belang is wat ons betreft volkomen duidelijk", zegt een woordvoerder. Ook zijn de kosten niet overschreden, zo laat men weten. "De Rekenkamer gooit alles door elkaar en verdraait de feiten. Het is echt onzin om te stellen dat die 40 miljoen veel groter wordt."

Lees meer over
Feyenoord City
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties